Enebolig på Flekkerøy

En illustrasjon i forkant av byggestart.
Kjerneved av malmfuru. Prosjektering og bygging er utført av Flekkerøy Bygg AS.